Café Avion
 

POMIĘDZY

 • Článek v "Gazeta PL"


 • Współczesna literatura powstająca w kręgu polskich pisarzy na czeskim Zaolziu od pierwszego z nią zetknięcia kojarzyła mi się zawsze - i nadal kojarzy - z dwiema postaciami, których twórczość szczególnie cenię i które także prywatnie są mi bliskie: nieżyjącym już prozaikiem Adamem Bergerem i żyjącą pełną parą poetką Renatą Putzlacher.

  Renia Putzlacher to kobieta rzec by można renesansowa - przynajmniej w sferze literackiej - ze względu na wszechstronność zainteresowań i rozmaitość podejmowanych inicjatyw artystycznych. Poetka, tłumaczka, publicystka, autorka tekstów piosenek, adaptacji teatralnych i scenariuszy spektakli wystawianych na scenach czeskich i polskich. Ponadto kierownik literacki Sceny Polskiej teatru w Czeskim Cieszynie, współzałożycielka kawiarni literackiej AVION oraz polsko-czeskiego stowarzyszenia artystycznego o tej samej nazwie, wreszcie niestrudzona inspiratorka wielu poczynań, służących m. in. słusznej sprawie prezentowania współczesnej kultury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce; przykładem tego może być choćby wydana przed paroma laty w Brnie antologia współczesnej polskiej poezji w jej przekładach na język czeski, a z drugiej strony przybliżenie polskiemu odbiorcy twórczości jednego z najlepszych polskich pieśniarzy, Jaromíra Nohavicy.

  W swoim dorobku Renata Putzlacher ma pięć tomików poetyckich. Wiersze prezentowane w zbiorku POMIĘDZY pochodzą z ostatnich kilku lat. Mamy tu do czynienia z artystką już w pełni dojrzałą. Zdradza ona swe kolejne (po Miłoszu, Szymborskiej, Brodskim, Bułhakowie) fascynacje literackie - zarówno poprzez dobór cytatów stanowiących motta każdej z trzech części (Sexton, Atwood, Achmatowa), jak i w samych utworach (Kafka, Blatný). Bohaterkami bądź podmiotami lirycznymi większości wierszy - jak zwykle w jej poezji - są kobiety. Niektóre teksty mają charakter bardzo osobisty, wręcz intymny, imponując szczerością wypowiedzi, nie mającą jednak nic wspólnego z ekshibicjonizmem. Bogactwu refleksji i różnorodności tematycznej towarzyszy zróżnicowanie stylistyczne. Zadziwia wyczucie języka, jego wielowarstwowości, co pozwala poetce podejmować z nim czasem zabawę, dającą ciekawe efekty. Pomimo tej rozmaitości, oscylowania "pomiędzy", wiersze Renaty Putzlacher mają pewien wspólny, charakterystyczny dla niej klimat, obecny także w jej wcześniejszych tekstach - klimat, który sprawia, że są one łatwo rozpoznawalne. Ale o tym trudno jest pisać. Żaden komentarz nie zastąpi bowiem samej poezji, nie odda owej specyficznej, niepowtarzalnej atmosfery i przyjemności obcowania z nią sam na sam. Niech więc przemówią wiersze…

  Jacek Illg

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

              SilesNet


  - niespodzianka/překvapení - 
    web hosting: SilesNet